francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
att. (attestera)
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Licence
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
per år
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi