finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
n. (noin)
Používá pro odhad
att. (attestera)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
per år
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi