esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
proks. (proksimume)
Používá pro odhad
att. (attestera)
atn. (al la atento de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Centreŭropa Tempo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
t.e. (tio estas)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
korp. (korpigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
Lgt. (limigita)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
n/u (ne uzebla)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
no. (numero)
Používá se pro objednávky
per år
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
BR (bonvolu reversi)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
VP (vicprezidanto)
Druhý ve velení po prezidentovi