dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
att. (attestera)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
per år
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi