čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
大约
Používá pro odhad
att. (attestera)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
文学学士
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
尊敬的
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
订购号
Používá se pro objednávky
per år
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi