arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
تقريبا
Používá pro odhad
att. (attestera)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
رقم
Používá se pro objednávky
per år
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi