anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
att. (attestera)
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ej tillämpningsbart
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr (nummer)
no. (number)
Používá se pro objednávky
per år
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
v.g.v. (var god vänd)
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
VP (vice ordförande)
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi