turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
tahmini
Používá pro odhad
A/A
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
huzurunda
Titul pro čestné členy
es decir,...
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
no. (numara)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi