thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
A/A
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
es decir,...
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi