švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
A/A
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
es decir,...
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi