rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
... часов утра
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa -ровно)
Používá pro odhad
A/A
прямо в руки
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
Его величество
Titul pro čestné členy
es decir,...
т.е. (то есть)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
непригодный
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
№ (номер)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
.../год (в год)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
... часов вечера
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
см. далее (смотри далее)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
Премьер
Druhý ve velení po prezidentovi