rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
A/A
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
es decir,...
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi