řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
περ. (κατά προσέγγιση)
Používá pro odhad
A/A
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Titul pro čestné členy
es decir,...
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
ανά έτος, ετήσια
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
γυρίστε σελίδα
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
αντιπρόεδρος
Druhý ve velení po prezidentovi