nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
A/A
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
es decir,...
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi