německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
A/A
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
es decir,...
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi