maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
A/A
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
es decir,...
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi