korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
대개 (대략)
Používá pro odhad
A/A
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
학사
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
전하
Titul pro čestné členy
es decir,...
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi