japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
a.m.(午前中)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
おおよそ
Používá pro odhad
A/A
・・・宛てに
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
文学士
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
中央ヨーロッパ標準時
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
殿下
Titul pro čestné členy
es decir,...
すなわち
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
法人組織
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
有限会社
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
該当なし
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
No.
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
毎年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (午後)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
裏面に続く
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
副大統領
Druhý ve velení po prezidentovi