italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ca. (circa)
Používá pro odhad
A/A
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
es decir,...
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
num.
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi