hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
लगभग
Používá pro odhad
A/A
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
es decir,...
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
क्रं.
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi