francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
A/A
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Licence
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
es decir,...
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi