finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
n. (noin)
Používá pro odhad
A/A
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
es decir,...
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi