dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
A/A
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
es decir,...
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi