čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
大约
Používá pro odhad
A/A
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
文学学士
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
尊敬的
Titul pro čestné členy
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
订购号
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi