česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
A/A
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
es decir,...
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi