arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
تقريبا
Používá pro odhad
A/A
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
es decir,...
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
رقم
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi