anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m (ante meridiem)
a.m. (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximadamente)
approx. (approximately)
Používá pro odhad
A/A
attn. (to the attention of)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
CET (Hora Central Europea)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
S.A.R (Su Alteza Real)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Titul pro čestné členy
es decir,...
i.e. (id est)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (Sociedad Anónima)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
N/A (no aplica)
n/a (not applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nro. (número)
no. (number)
Používá se pro objednávky
al año, anualmente
p.a. (per annum)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (post meridiem)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Ver reverso
PTO (please turn over)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepresidente
VP (vice president)
Druhý ve velení po prezidentovi