finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

... часов утра
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
ca. (circa -ровно)
n. (noin)
Používá pro odhad
прямо в руки
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Его величество
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
т.е. (то есть)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
непригодный
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
№ (номер)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
.../год (в год)
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
... часов вечера
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
см. далее (смотри далее)
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Премьер
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi