korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
대개 (대략)
Používá pro odhad
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
학사
Univerzitní tituly
CET sau GMT
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
전하
Titul pro čestné členy
ex.: (exemplu)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (societate pe acţiuni)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
p.a. (pe an)
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (postmeridian)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vezi verso - nu se abreviază.
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi