italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
ca. (circa)
Používá pro odhad
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
CET sau GMT
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
ex.: (exemplu)
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (societate pe acţiuni)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (numărul)
num.
Používá se pro objednávky
p.a. (pe an)
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (postmeridian)
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vezi verso - nu se abreviază.
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi