čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
大约
Používá pro odhad
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
文学学士
Univerzitní tituly
CET sau GMT
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
尊敬的
Titul pro čestné členy
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (societate pe acţiuni)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (numărul)
订购号
Používá se pro objednávky
p.a. (pe an)
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (postmeridian)
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vezi verso - nu se abreviază.
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi