arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
تقريبا
Používá pro odhad
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
CET sau GMT
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
ex.: (exemplu)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
S.A. (societate pe acţiuni)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
nr. (numărul)
رقم
Používá se pro objednávky
p.a. (pe an)
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
p.m. (postmeridian)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
Vezi verso - nu se abreviază.
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi