turecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
sabah (öğleden önce)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
tahmini
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
dikkatine
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
huzurunda
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
yani
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
A.Ş. (anonim şirketi)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
geçersiz
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
no. (numara)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
yıllık / yılda bir
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
öğleden sonra
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Druhý ve velení po prezidentovi