thajsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
โดยประมาณค่า
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
ปริญญาตรี
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
เวลายุโรปกลาง
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
สยามบรมราชกุมารี
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
นั่นก็คือ
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
ร่วมมือกับ
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
จำกัด
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ไม่สามารถใช้ได้
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
ตัวเลข
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
ทุกปี
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
นาฬิกา
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
รองประธาน
Druhý ve velení po prezidentovi