švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
f.m./fm. (förmiddag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
c:a/ca. (cirka)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attestera)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Centraleuropeisk tid)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
AB (aktiebolag)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ej tillämpningsbart
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
nr (nummer)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
per år
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
e.m./em. (eftermiddag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
v.g.v. (var god vänd)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
VP (vice ordförande)
Druhý ve velení po prezidentovi