španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m (ante meridiem)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximadamente)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
A/A
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dipl. (Diplomatura - Título obtenido luego de tres años de estudio)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Hora Central Europea)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R (Su Alteza Real)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
es decir,...
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Sociedad Anónima)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
SRL (sociedad de responsabilidad limitada)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
N/A (no aplica)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
nro. (número)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
al año, anualmente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
Ver reverso
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
Vicepresidente
Druhý ve velení po prezidentovi