rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET sau GMT
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
ex.: (exemplu)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (societate pe acţiuni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
nr. (numărul)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
p.a. (pe an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (postmeridian)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
Vezi verso - nu se abreviază.
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Druhý ve velení po prezidentovi