polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Druhý ve velení po prezidentovi