nizozemsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
v.m. (voor de middag)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
ong. (ongeveer)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
t.a.v. (ter attentie van)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MET (Middel-Europese Tijd)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
nv (naamloze vennootschap)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n.v.t. (niet van toepassing)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
p.j. (per jaar)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
n.m. (na de middag)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
z.o.z. (zie ommezijde)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
VP (vice-president)
Druhý ve velení po prezidentovi