německy | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
vorm. (vormittags)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
ugf. (ungefähr)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
z.Hd. (zu Händen von)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
MEZ (mitteleuropäische Zeit)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Seine/Ihre Königliche Hoheit
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
d.h. (das heißt)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Kap.-Ges. (Kapitalgesellschaft)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n.z. (nicht zutreffend)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
Nr. (Nummer)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
pro Jahr
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
nachm. (nachmittags)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
b.w. (bitte wenden)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
VPräs. (Vizepräsident)
Druhý ve velení po prezidentovi