maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
de. (délelőtt)
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
kb. (körülbelül)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
figyelmébe (levélcímzéskor)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Közép-Európai Idő)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Mélt. (Méltósága)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
azaz
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
egyesült társaság
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (nem alkalmazható)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
sz. (szám/számú)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
évente
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
du./este (délután/este)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
folyt. (folytatás a másik oldalon)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
Elnökhelyettes
Druhý ve velení po prezidentovi