korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
오전
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
대개 (대략)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
학사
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
중앙유럽 표준시
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
전하
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
즉, 다시 말하자면
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
주식회사
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
사 (社)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
없음
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
매년
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
오후
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
뒷 장을 봐주십시오
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
부사장님, 부통령님, 부회장님
Druhý ve velení po prezidentovi