italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
Da mezzanotte alle 12
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (circa)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
c/o (all'attenzione di)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dott. (dottore)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est) / cioè
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.p.A. (Società per Azioni)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
non applicabile / non pertinente
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
num.
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
annuale / per anno
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Dalle tredici alle ventitré
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
vedi retro
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
VP (Vicepresidente)
Druhý ve velení po prezidentovi