hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
प्रातः... बजे
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
लगभग
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...ध्यान दें.
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
IST
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
राजा/रानी
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
जो है कि
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
इंक.
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
लिमिटेड
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
-
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
क्रं.
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
प्रतिवर्ष
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
दोपहर... बजे
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
अगला पन्ना
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
उपराष्ट्रपति
Druhý ve velení po prezidentovi