francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximativement)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (à l'attention de)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licence
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
HEC (heure d'Europe centrale)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
c.à.d (c'est-à-dire)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Société Anonyme)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (non applicable)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
n° (numéro)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
p. a. (par an)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem) : après-midi
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
V.P. (vice-président)
Druhý ve velení po prezidentovi