finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
aamup.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
n. (noin)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...henkilön käsiteltäväksi
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
GMT (Greenwich Mean Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
eli
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Oy (osakeyhtiö)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Rajavastuuyhtiö
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ei saatavilla
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
nro. (numero)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
per vuosi
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
iltap. (iltapäivällä)
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
käännä sivu
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
Varapresidentti
Druhý ve velení po prezidentovi