dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
om morgenen
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attention)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
BA (Bachelor)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
dvs. (det vil sige)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
A/S (aktieselskab)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Ikke tilgængelig
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
pr. år (pro anno)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
om eftermiddagen
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
vende
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
vicedirektør
Druhý ve velení po prezidentovi