čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
上午
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
大约
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
请...注意
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
文学学士
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
欧洲中部时间
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
尊敬的
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
有限责任公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
股份有限公司
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
不适用
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
订购号
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
每年
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
下午
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
请翻面
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
副总裁
Druhý ve velení po prezidentovi