česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a. m.
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
MP. (do vlastních rukou)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Bc. (Bakalář)
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Středoevropský čas)
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
a.s. (akciová společnost)
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (chybějící data)
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
č. (číslo)
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum - ročně)
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p. m.
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
VP (viceprezident)
Druhý ve velení po prezidentovi