arabsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Zkratky

Zkratky - Obchodní zkratky

π.μ. (προ μεσημβρίας)
صباحاً
Používá se 12 hodin po půlnoci (00:00), ale pouze před 12:00 (pouze v angličtině)
περ. (κατά προσέγγιση)
تقريبا
Používá pro odhad
υπόψιν (Για την προσοχή του)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Používá se v korespondenci s konkrétní osobou
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Univerzitní tituly
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
توقيت وسط أوروبا
Používá se v korespondenci s podniky v jiných časových pásmech
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Titul pro čestné členy
π.χ. (για παράδειγμα)
أيْ
Používá se při vyjasnění něčeho
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
شَرِكة مُسَجَّلة
Dodává se po určitých obchodních názvech
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
المحدودة
Dodává se po určitých obchodních názvech
Δ/Υ (δεν ισχύει)
لا ينطبق
Používá se, když něco nepotřebuje být využito
αριθ. (Αριθμός)
رقم
Používá se pro objednávky
ανά έτος, ετήσια
كل سنة
Používá se při popisu roční události nebo obchodní praxe
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
مَساءً
Používá se 12 hodin po poledni (12:00), ale pouze před 00:00 (pouze v angličtině)
γυρίστε σελίδα
اقلب الصفحة من فضلك
Indikuje, že je korespondence na obou stranách stránky
αντιπρόεδρος
نائب الرئيس
Druhý ve velení po prezidentovi